Inkassobransjen prøver å stoppe egeninkasso

To ganger de siste månedene er Conta Inkasso blitt klaget inn til Finanstilsynet av aktører i inkassobransjen.

Sist ut er Kreditorforeningen Sør ved kontorsjef Atle Frivold, som i en noe uklart formulert e-post ber Finanstilsynet granske vår webtjeneste for egeninkasso. Det Frivold ikke har fått med seg er at vi allerede har en skriftlig uttalelse fra samme instans om at alt er i orden.

Conta Inkasso har på kort tid blitt en meget populær tjeneste. Vi er derfor ikke overrasket over at inkassoselskapene ser på oss som en trussel og ønsker å stikke kjepper i hjulene. Vi har mottatt flere indignerte e-poster fra ansatte i inkassobyråer som skjeller oss ut etter noter (uten at vi helt skjønner hva de reagerer på).

Uvitenhet rundt temaet egeninkasso generelt og nettjenester spesielt gjør at inkassobransjen oppfatter det som om vi driver en form for inkassovirksomhet som krever inkassobevilling. Dette er en helt uriktig oppfattelse av virksomheten vår, og vi har en offentlig uttale som bekrefter det.

Finanstilsynet, daværende Kredittilsynet, skriver til Conta Inkasso i brev datert 15. desember 2009 at «et foretak som bistår fordringshaveren på den måten at det lager utkast til henvendelser fra fordringshaveren til skyldneren som fordringshaveren står som avsender av og hvor skyldneren bes om å betale til fordringshaveren, eller som tilbyr adgang til et program som genererer slike brev, driver etter vår oppfatning ikke inn kravet for fordringshaveren. Slik bistand er derfor ikke inkassovirksomhet.»

Videre heter det:

«Kredittilsynet kan (…) ikke se at Deres virksomhet krever inkassobevilling. På denne bakgrunn anser vi tilsynssaken for å være avsluttet.»

«Kredittilsynet kan (…) ikke se at Deres virksomhet krever inkassobevilling. På denne bakgrunn anser vi tilsynssaken for å være avsluttet.»

Vi benytter anledningen til å takke alle våre gode kunder for tilliten og understreke at egeninkasso har vært lovlig i mange år, og at vi naturligvis tar lover og regler svært alvorlig, slik at verken våre kunder eller vi får problemer. Også våre konkurrenter på egeninkassosystemer på nett tar lover og regler meget seriøst, så langt vi har observert.

Vi ber med dette inkassobyråene om å ta kontakt med oss før de klager til Finanstilsynet flere ganger, slik at vi kan rydde av veien eventuelle misforståelser slik at ikke det offentlige blir belastet med nok en unødvendig oppgave.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få flere gode tips og nyheter på e-post.

Lag en konto og kom i gang