Utleggsforretning nå også mot bedrifter

Så langt har det bare vært mulig å kreve utleggsforretning mot privatpersoner. Nå har vi lagt til en mulighet for å kreve utlegg også overfor bedriftskunder.

Så langt har det bare vært mulig å kreve utleggsforretning mot privatpersoner. Nå har vi lagt til en mulighet for å kreve utlegg også overfor bedriftskunder.

I noen tilfeller kan utleggsforretning (tvangsinnkreving) være mer effektivt enn å begjære bedriften konkurs. Hvis bedriften som skylder penger f. eks. har høy kontantomsetning, vil det være enkelt for Namsmannen å beslaglegge penger fra bedriftens konto. Også lett omsettelige varer eller eiendeler kan konfiskeres for å dekke inn kravet.

Med den nye muligheten i tillegg til eksisterende prosedyre for konkursvarsel, ser saksgangen i Conta Inkasso slik ut:

Du starter sakene akkurat på samme måte som før. Det er først når du tar en sak videre fra betalingsoppfordring at du blir bedt om å velge enten konkursvarsel eller utleggsforretning.

Utleggsforretning har en total sakslengde på 30 dager før Namsmannen får oversendt saken. Behandlingstiden hos Namsmannen varierer etter hvor stor pågang det er. Rettsgebyret til staten er i skrivende stund på kr 1591,-. Det blir lagt på kravet, men må forskuddsbetales av din bedrift.

Skyldneren kan bare unngå utleggsforretningen ved at hele kravet, med tillegg av renter og omkostninger, blir innbetalt til Namsmannen/kemnerkontoret før  datoen som er fastsatt for tvangsinnkrevingen.

For å forkynne et konkursvarsel fakturerer Namsmannen deg for kr 430,-. Også dette gebyret plusses på fakturaen til skyldneren. For den som eier bedriften vil forkynnelsen oftest ha en kraftig irettesettende virkning. Det er aldri hyggelig å få en person på døra, ofte fra det lokale lensmannskontoret, som forteller at bedriften kan bli slått konkurs.

Saksgangen for konkursvarsel er 14 dager lengre enn utleggsforretning. Deretter er det Tingretten som avgjør om det er grunnlag for å slå bedriften konkurs. Hvis det åpnes konkurssak blir det utnevnt en bobestyrer som får i oppgave å avdekke og selge så mange av bedriftens eiendeler og verdier som mulig, slik at kreditorene får pengene sine. Verdiene i bedriften er det som kalles for “boet”.

Summen som skal betales inn av ditt firma for å dekke omkostninger ved en konkurssak er høy, men dersom det ikke blir åpnet konkurs får du tilbakebetalt det du har betalt inn bortsett fra et mindre rettsgebyr.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få flere gode tips og nyheter på e-post.

Lag en konto og kom i gang